Kurs for ein sunnare kvardag

Desse kurs vil vera rette mot deg som har ynskje om å eta sunt og godt i ein travel kvardag. Gjerne for barnefamilier, men og for deg som vil bli flinkare med mat

 

Meir info kjem